NOU!!! Contactați-ne zilnic de la 9.00 până la 21.00 la numere de telefon fix italiene pentru orice informație:
Roma (06) 94800097, Milano (02) 94750761, Torino (011) 0891115, Mestre (041) 8628812, Napoli (081) 0104454, Palermo (091) 7486107

 

apostila haga B

Apostila Haga

 

Dacă vă aflați în străinătate de multe ori veți fi puși in situația de a folosi actele întocmite în România cum ar fi certificatele de naștere sau de  căsătorie, diplomele de studii, hotărârile judecătorești, precum și orice alte documente care sunt emise de organisme sau organe ale statului român sau care sunt semnate de un notar român.

Folosirea unui act oficial intr-o altă țară decât cea în care a fost emis este condiționată de realizarea unei proceduri cum este cea a aplicării “apostilei” sau a supralegalizării.

Convenția internatională cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, care reglamentează aplicarea “apostilei”, are ca scop simplificarea procedurilor de recunoaștere a autenticității documentelor emise într-o țară în vederea folosirii lor într-o altă țară, pastrând totodată certitudinea legalității lor.
Conform articolului 3 din Convenția de la Haga în statele semnatare “apostila” este singura formalitate care trebuie solicitată pentru a atesta veridicitatea actelor străine.

Odată cu aderarea României la Convenţia de la Haga (16 martie 2001), a demarat procesul simplificat de recunoaştere reciprocă a actelor în relaţiile cu celelalte ţări semnatare ale Convenţiei.

Vezi: Lista ţărilor semnatare ale Convenţiei de la Haga

Apostilarea documentelor însă nu poate fi impusă atunci când o înlătură legile, regulamentele, uzanțele în vigoare în statul în care actul urmeaza să fie prezentat, sau o înţelegere separată între două sau mai multe state semnatare ale Convenției de la Haga.

Vezi: Lista statelor cu care România a încheiat tratate sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de supralegalizare/apostilare

DOCUMENT EXPERT vă scutește de tot ce înseamnă birocraţie în relaţiile cu instituţiile statului român. Uitați de stresul cozilor la tot felul de birouri, noi facem absolut tot ce este necesar în vederea apostilării actelor românești pentru utilizare în străinătate. Oferim servicii de apostilare atât în București cât și în orice județ din țară. Indiferent de locul în care vă aflaţi, în România sau în afara hotarelor ei, procedura de obţinere a apostilei, de efectuare a traducerilor autorizate sau a supralegalizării traducerilor va fi efectuată în condiţii de operativitate şi siguranţă maximă.

Pentru estimare a costului consultaţi pagina Tarife, sau contactaţi-ne direct.

Pentru estimare a termenului de predare în cazul procedurilor complete de apostilare / traducere / legalizare / supralegalizare, vă rugăm să ne contactaţi direct.

În România Apostila este aplicată de prefecturi, tribunale şi Camera Notarilor Publici.

Vezi: Lista completă a actelor care se apostilează de prefecturi, tribunale şi Camera Notarilor Publici.

 

lampa Nu pot fi apostilate în România acte emise în alte state!

Pentru recunoaşterea internaţională a documentelor este necesar ca, după ce li se aplică Apostila la prefectură, să fie traduse, inclusiv Apostila, în limba ţării de destinaţie de către un traducător autorizat, apoi legalizate de către un notar public, pentru ca în final traducerea legalizată să fie supralegalizată cu Apostila de către Camera Notarilor Publici.