NOU!!! Contactați-ne zilnic de la 9.00 până la 21.00 la numere de telefon fix italiene pentru orice informație:
Roma (06) 94800097, Milano (02) 94750761, Torino (011) 0891115, Mestre (041) 8628812, Napoli (081) 0104454, Palermo (091) 7486107

 

ech studii

Echivalări de studii  obținute în străinătate

 

DOCUMENT EXPERT oferă servicii pentru recunoaşterea în România a titlurilor de studii obţinute în străinătate.

Criza economică cu care se confruntă majoritatea ţărilor europene i-a determinat pe mulţi dintre români plecaţi peste hotare să revină acasă. Drept urmare, echivalarea titlurilor de studii, precum şi a calificărilor profesionale obţinute în străinătate, a devenit o problemă majoră.

În România, echivalarea titlurilor de studii obţinute peste hotare ţine, după caz, de competenţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării sau a Inspectoratelor Şcolare Judeţene.

Propunem atenţiei dvs. principalele titluri de studii obţinute în străinătate, care pot fi echivalate în România, şi, dacă nu găsiţi printre ele documentul care doriţi să fie recunoscut, contactaţi-ne să clarificăm cu ce vă putem ajuta.

Cele mai importante titluri de studii obţinute în afara hotarelor ţării, care pot fi echivalate în România:
* echivalarea perioadelor de studii preuniversiatre;
* echivalarea diplomei de bacalaureat;
* echivalarea diplomei de bacalaureat / şcoală profesională / postliceală din Republica Moldova;
* echivalarea studiilor postliceale din străinătate;
* echivalarea studiilor superioare (colegiu, licenţă) efectuate în străinătate;
* echivalarea studiilor superioare postuniversitare efectuate în străinătate;
* echivalarea diplomelor de doctorat.

Notă. Toate actele de studii emise în străinătate trebuie să conţină Apostila statului emitent sau, după caz, viza ministerului competent, (în cazul în care titlul de studii nu este obţinut în o ţară semnatară a Convenţiei de la Haga).

Recunoaşterea diplomelor de bacalaureat obţinute în spaţiul UE are loc automat, examenele de diferenţă nefiind o necesitate;  pentru celelalte titluri de studii va fi întrunită o comisie care, în urma examinării dosarului, va decide dacă este sau nu este necesară susţinerea examenelor de diferenţă.

Perioada de examinare a cererii va cuprinde aproximativ 30 de zile, iar dacă dosarul este incomplet sau la momentul prezentării sunt cerute acte suplimentare, durata examinării poate fi prelungită.

Experţii noştri în domeniu vă vor oferi consultanţă competentă referitoare la echivalarea oricărui titlu de studii, informaţii exhaustive privind completarea dosarului, apostilarea actelor şi traducerea diplomelor şi foilor matricole emise în afara hotarelor României.

Dacă sunteţi în străinătate, experții noștri pot depune dosarul dvs. de echivalare la instituţiile competente în baza unei procuri notariale cu Apostila Haga (dacă vă aflaţi în una din ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga), obţinând, astfel, atestatul de echivalare a titlului de studii.

Procedura de recunoaştere în România a titlurilor de studii obţinute în străinătate diferă în mare măsură de recunoaşterea în alte state a titlurilor de studii obţinute în România.