NOU!!! Contactați-ne zilnic de la 9.00 până la 21.00 la numere de telefon fix italiene pentru orice informație:
Roma (06) 94800097, Milano (02) 94750761, Torino (011) 0891115, Mestre (041) 8628812, Napoli (081) 0104454, Palermo (091) 7486107

 

medsestra

CERTIFICAT DE CONFORMITATE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

Momentul aderării României la Uniunea Europeană a contribuit la simplificarea reglementării anumitor profesii şi calificări obţinute în România, cum ar fi cea de medic, asistent medical, moaşă, dar şi de arhitect, în vederea desfăşurării activităţii acestora în cadrul ţărilor membre UE în baza Certificatului de conformitate.

Personalul medical, graţie pregătirii recunoscute la nivel înalt, reprezintă un caz aparte, fiind din ce în ce mai mult solicitat în astfel de ţări ca Italia, Spania, Irlanda, Anglia, şi nu numai.

Dacă pentru recunoaştere în ţara de destinaţie a calificărilor profesionale, conform titlurilor de studii şi experienţei obţinute în România la alte specialităţi, aveţi nevoie de Adeverinţa de conformitate de la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în cazul personalului medical este necesar Certificatul de conformitate de la Ministerul Sănătăţii.

DOCUMENT EXPERT vă este la dispoziţie oricând aveţi nevoie să vă fie întocmit dosarul pentru obţinerea Certificatului de conformitate de la Ministerul Sănătății pentru recunoaşterea profesională pe teritoriul statelor membre UE:.

Certificatul de conformitate se obține la Ministerul Sănătăţii în baza dosarului depus personal sau de un împuternicit prin procură notarială.

Dosarul personal va include următoarele documente, toate în copii legalizate:
* Diploma de bacalaureat;
* Diploma de studii de specialitate (Şcoala postliceală sanitară, Facultatea de Medicină şi Stomatologie);
* Foaia matricolă;
* Certificat „Good Standing”;
* Adeverinţe eliberate de instituţiile de învăţământ absolvite;
* Copia cărţii de muncă sau adeverinţa despre vechimea în muncă (se solicită 3 ani de activitate profesională pe parcursul ultimilor 5 ani);
* Copia cărţii de identitate;
* Certificat de naştere, căsătorie sau sentinţă de divorţ, după caz;
* Copia buletinului împuternicitului, în cazul în care dosarul este înaintat în bază de procură.

Volumul de lucru va influenţa durata soluţionării dosarului, astfel încât perioada de aşteptare poate ajunge şi la 2 luni de zile.

Instituţiile abilitate să vizeze în prealabil originalul actului solicitat:
* actele pentru studii liceale şi postliceale se vizează de către Inspectoratele şcolare judeţene, iar actele de studii universitare (cu excepţia diplomei de medic) trebuie vizate în prealabil la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Bucureşti;
* adeverinţele medicale trebuie vizate în prealabil la Ministerul Sănătăţii, Direcţia Judeţeană de Sănătate;
* adeverinţele prin care se atestă vechimea în muncă trebuie vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
* adeverinţele de calificare în diferite meserii trebuie vizate în prealabil la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Direcţia Generală Forţa de Muncă.

Certificatul de conformitate se eliberează numai medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile legale de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă, în cazul în care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.

Titularilor de diplomă, certificat sau alt titlu de medic, medic dentist, farmacist, asistent generalist, moaşă, eliberate de un stat terţ şi echivalate conform legii, în cazul în care aceştia au exercitat efectiv şi legal activitatea profesională în baza acestor titluri de calificare pe o durată de 3 ani în România, Ministerul Sănătăţii le eliberează o Adeverinţă care atestă această experienţă profesională, document necesar în procedura de recunoaştere în alte state membre UE.

Vezi: Adeverinţa de conformitate MS a diplomelor de medic eliberate de un stat terţ pentru titularii care au exercitat activitatea profesională în România