NOU!!! Contactați-ne zilnic de la 9.00 până la 21.00 la numere de telefon fix italiene pentru orice informație:
Roma (06) 94800097, Milano (02) 94750761, Torino (011) 0891115, Mestre (041) 8628812, Napoli (081) 0104454, Palermo (091) 7486107

 

eu

Adeverința de conformitate CNRED

 

Recunoaşterea calificărilor profesionale în UE

Echipa DOCUMENT EXPERT se ocupă de întocmirea dosarului în vederea obţinerii adeverinţei de conformitate pentru profesii şi calificări nereglementate în România. Actul respectiv garantează recunoaşterea calificărilor Dvs. profesionale, ţinîndu-se cont de titlurile diplomelor şi a experienţei profesionale.

În anul 2006, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor a desemnat Ministerul Educaţiei şi Cercetării drept autoritate publică responsabilă de implementarea în legislaţia naţională a Directivei 2005/36/CE. Urmare acesteia, prin ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării a fost constituit grupul de lucru în vederea implementării acestei Directive.

Conform Legii Nr. 200/2004, CNRED eliberează, cu amendamentele şi completările ulterioare, o adeverinţă de conformitate a studiilor pentru profesiile nereglementate în România, cu prevederile Directivelor 2005/36/CE şi 2006/100/CE.

Notă:
Profesiile de medic, medic dentist, asistent medical generalist, farmacist, moaşă, medic veterinar şi arhitect sunt recunoscute automat, procedeu realizat de către organizaţiile profesionale şi autorităţile publice competente:

-    Profesiile de medic, medic dentist, asistent medical generalist, moaşă şi farmacist sunt recunoscute de Ministerul Sănătăţii;
-    Profesia de medic veterinar este recunoscută de Colegiul Medicilor Veterinari din România;
-    Profesia de arhitect este recunoscută prin Ordinul Arhitecţilor din România.

Adeverinţa de conformitate cu Directiva 2005/36/CE pentru profesiile nereglementate din România

Care sunt actele necesare:

-    Cererea în vederea eliberării Adeverinţei de Conformitate. În cerere trebuie menţionat statul membru al Uniunii Europene pentru care este solicitată Adeverinţa respectivă;
-    Copia legalizată a Diplomei de studii;
-    Adeverinţa de autenticitate a Diplomei, pe care o puteţi obţine de la instituţia emitentă (actul original sau copia legalizată);
-    Copia legalizată a Anexei la Diploma de studii (Foaie Matricolă/Supliment la Diplomă) pentru Diploma de şcoală postliceală/profesională/învăţămînt complementar/de ucenici. Se solicită şi prezentarea situaţiei şcolare anterioare (diploma anterioară şi/sau foia matricolă anterioară);
-    Copia simplă a cărţii de muncă;
-    Copiile simple a actelor de identificare personale: actul de identitate – buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport; dovada de schimbare a numelui (de exemplu: certificat de căsătorie), în cazul în care numele din diplomă nu corespunde celui din actul de identitate.
-    Procura