NOU!!! Contactați-ne zilnic de la 9.00 până la 21.00 la numere de telefon fix italiene pentru orice informație:
Roma (06) 94800097, Milano (02) 94750761, Torino (011) 0891115, Mestre (041) 8628812, Napoli (081) 0104454, Palermo (091) 7486107

 

italia ed

Declaraţie de valoare


Românii care doresc să continuie studiile sau să profeseze in Italia, în baza unui titlu de studiu obtinut in Romania, trebuie să urmeze o procedură de recunoaștere și echivalare a studiilor în Italia. Pentru aceasta este necesar un document numit “Declarație de valoare”. Declaraţia de Valoare reprezintă o autentificare de către misiunile consulare italiene a titlului de studiu obţinut de cetăţenii români și este primul pas în vederea continuării studiilor sau recunoaşterii profesiei în Italia.

Alergătura pentru legalizarea tuturor documentelor necesare în scopul obținerii declarației de valoare este foarte obositoare si stresantă. Noi însă vă scutim de tot ce înseamnă birocraţie în relaţiile cu instituţiile statului român și consulatul Italiei din București . Uitați de stresul cozilor la tot felul de birouri, noi facem absolut tot ce este necesar în vederea obținerii declarației de valoare. Simplu, rapid și fără bătaie de cap. Indiferent dacă în acest moment vă aflaţi în România sau sunteţi în Italia, e destul să ne contactaţi, pentru a stabili cum ne puteţi trimite actele originale si procura notarială sau consulară pentru reprezentare la autoritățile statului român și consulatele Italiei din România.
Nu este necesar să vă deplasaţi la sediul nostru şi să îndepliniți o groază de formalităţi suplimentare. Cu noi sunteți în siguranță deplină, deoarece vom încheia un contract de prestări servicii cu Dvs. și vom semna un proces verbal de predare primire a documentelor originale. Totodată, noi nu percepem plata în avans, plata se va efectua doar după ce facem dovada ridicării Declarației de Valoare (o să vă expediem scanuri după declarația de valoare și toate documentele din dosar prin e-mail sau altă modalitate convenabilă pentru Dvs.).


Informații despre procedurile de urmat în vederea obținerii declarației de valoare:

Unde se depune dosarul:
Dosarul pentru obţinerea Declaraţiei de Valoare se depune la Secţia Consulară din cadrul Ambasadei Italiei la București.

Programarea pentru depunerea dosarului
Serviciul respectiv este oferit gratuit persoanelor care plasează comanda pentru întocmirea dosarului şi/sau reprezentarea la Consulat prin intermediul DOCUMENT EXPERT.


Durată:
Ţinând cont de termenul de finalizare, există un şir de detalii, care fac diferenţa de la un caz la altul. Pentru actele de studii emise în București termenul de obţinerei a Declaraţiei de Valoare este de aprox. 2-3  săptămâni, aceasta dacă preluăm dosarul de la zero. Deoarece ştim că TIMPUL este foarte important pentru Dvs., ne vom da toate silinţele ca să obţinem cele mai scurte termene de predare.  
Pentru a putea primi informaţii în ce priveşte termenul aproximativ de predare, este necesar să ne contactaţi pentru a ne prezenta succint situaţia concretă.


Cost:
Nivelul de studii pentru care este solicitată Declaraţia de Valoare, judeţul în care au fost eliberate actele, precum şi alte particularități, vor determina calculul exact.  
Va invităm sa ne contactați direct prin email, chat, telefon pentru ca să ne expuneți situatia dvs. si va vom face cât de curând posibil o cotaţie exactă la prețuri minime pentru absolut toate serviciile incluse în procesul alcătuirii dosarului.

ACTELE NECESARE ÎN SCOPUL ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU DECLARAŢIA DE VALOARE:

Studii preuniversitare
Este necesară prezentarea următoarelor documente, în original:
•    Diploma / Certificatul de absolvire
•    Foaia matricolă corespunzătoare diplomei / certificatului
•    Adeverinţe de autenticitate pentru fiecare document separat.
Notă:
- Adeverinţele de autenticitate se pot obţine la secretariatul instituţiei de învăţământ şi este important să  solicitaţi câte 2 exemplare pentru fiecare act: un exemplar urmează a va fi depus la Inspectoratul Şcolar Judeţean în scopul vizării actului original, iar celălalt exemplar urmează a fi inclus în dosarul pentru Consulatul Italiei. Vă putem reprezenta la orice instituție de învățământ din țară.

În urma primirii actelor originale, ne vom ocupa de următoarele formalităţi:
•    vizarea originalelor la Inspectoratul Şcolar. Vizarea se efectuează doar la Inspectoratul Școlar din judeţul în care au fost emise actele. Vă putem reprezenta pentru vizare la toate Inspectoratele Şcolare din țară.
•    legalizarea originalelor prin aplicarea Apostilei la Prefectură;
•    legalizarea notarială a copiilor conforme cu originalul de pe actele de studii;
•    traducere autorizată în limba italiană, efectuată de pe originalele apostilate;
•    legalizarea notarială a traducerilor;
•    supralegalizarea copiilor conforme cu originalul şi a traducerilor cu aplicarea Apostilei la Camera Notarilor Publici;
•    fotocopii simple de pe toate actele originale si legalizate/supralegalizate.

Studii universitare
Se solicită prezentarea următoarelor acte, în original:
•    Diploma de Licenţă;
•    Suplimentul corespunzător Diplomei de Licenţă;
•    Adeverinţe de autenticitate pentru fiecare document în parte.

Notă:
Adeverinţele de autentificare pot fi obţinute la secretariatul instituţiei de învățământ.
Conform noilor reglementări de la consulat nu mai este obligatoriu să fie depus și dosarul pentru diploma de bacalaureat in vederea obținerii declarației de valoare pentru diploma de licență, totuși unele universități din Italia cer să aveti declarație de valoare și pentru diploma de bacalaureat. Nu mai este obligatorie nici traducerea și supralegalizarea programei analitice pentru a fi depusă la dosar. Totuși, uneori, instituțiile de învățământ din Italia o cer. În caz că programa analitică vă este necesară, trebuie sa luaţi în consideraţie faptul că noi nu putem oferi costul exact până nu obţinem şi vedem programa analitică ca să calculăm numărul de pagini. Totodată se aplică  taxa de eliberare a programei analitice, uneori foarte mare, care se plăteşte la facultate.

În urma primirii actelor originale, ne vom ocupa de următoarele formalităţi:
•  obținerea adeverințelor de autentificare pentru diploma de licență și suplimentul aferent de la universitate
•    vizarea originalului diplomei de licenţă, a foii matricole aferente şi a programei analitice la CNRED (Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei)
•    legalizarea tuturor originalelor prin aplicarea Apostilei la Prefectură;
•    legalizarea notarială a copiilor conforme cu originalul de pe actele de studii;
•    traducere autorizată în limba italiană, efectuată de pe originalele supralegalizate;
•    legalizarea notarială a traducerilor;
•    supralegalizarea copiilor conforme cu originalul şi a traducerilor prin aplicarea Apostilei la Camera Notarilor Publici;
•    fotocopii simple de pe toate actele originale si legalizate/supralegalizate.